ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXII/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
Nr aktu prawnego
XXXI/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXX/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaliczenia dróg w mieście Lwówek do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XXX/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXX/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie UMiG Lwówek oraz ZGK Lwówek
Nr aktu prawnego
XXX/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/170/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji