ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLVI/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLVI/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
Nr aktu prawnego
XLVI/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLV/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
XLV/244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLIV/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/241/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/240/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji