ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXIII/195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad przyznania i wysokości miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw
Nr aktu prawnego
XXXIII/193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości i określenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XXXIII/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIII/190/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Gminie Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027
Nr aktu prawnego
XXXII/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/159/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/188/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXII/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/186/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji