ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
XLIII/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na terenie gminy Lwówek oraz wyznaczenia miejsc do prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
XLIII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLII/234/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/233/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/232/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLII/231/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia rodzaju świadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu jego przyznawania
Nr aktu prawnego
XLII/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLII/228/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji