ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia rodzaju świadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu jego przyznawania
Nr aktu prawnego
XLII/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLII/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/227/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-12-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXIX/168/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XLI/226/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-12-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLI/225/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XL/224/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XL/223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XL/222/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XL/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XL/220/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji