ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XXVII/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVI/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 - 2023
Nr aktu prawnego
XXVI/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXV/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/150/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji