ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:40:58 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - RG.6220.09.2021.KK Robert Pędziwiatr
09:26:56 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2021 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł Robert Pędziwiatr
09:24:55 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 udzielono pomocy publicznej Robert Pędziwiatr

Zmiany z dnia: 2022-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:45 Upublicznienie elementu informacja Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Lwówek deficytu budżetu roku 2022 Robert Pędziwiatr

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:25:56 Upublicznienie elementu informacja XLIX Sesja Rady Miejskiej w Lwówku - 24.05.2022, godz. 16:00 Robert Pędziwiatr

Zmiany z dnia: 2022-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:40:59 Edycja elementu informacja Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lwówek w zakresie: „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Lwówek” – 2022 rok Robert Pędziwiatr
11:08:53 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Publikacja uchwały - Nazwa elementu do którego przynależy: XLVIII/255/2022 Robert Pędziwiatr
11:07:43 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XLVIII/255/2022 Robert Pędziwiatr
11:04:34 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Uchwała Kolegium RIO częściowe unieważnienie uchwały - Nazwa elementu do którego przynależy: XLVI/247/2022 Robert Pędziwiatr

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:39:54 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie do stron o przedłużeniu terminu do 30.06.2022r - RG.6220.22.2021.KK Robert Pędziwiatr

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony