ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo do sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIX/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XXIX/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lwówek na lata 2021 - 2025
Nr aktu prawnego
XXVII/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVII/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVII/160/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji