ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXVII/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXVII/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXVII/206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVII/205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVII/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVII/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVII/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVII/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/200/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji