ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIX/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLVIII/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/256/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lwówek, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XLVIII/255/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
XLVIII/254/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/253/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLVI/252/ 2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XLVI/250/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji