ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXX/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaliczenia dróg w mieście Lwówek do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XXX/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXX/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie UMiG Lwówek oraz ZGK Lwówek
Nr aktu prawnego
XXX/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo do sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIX/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XXIX/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/166/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji