ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
Nr aktu prawnego
XVIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVIII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasad używania symboli Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia flagi, banneru, flagi stolikowej oraz hejnału Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVII/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVII/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XVII/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
XVI/106/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji