ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje 890687
Opinie RIO 139401
Sprawozdanie z realizacji budżetu 7471
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 294200
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 85431
Informacje o środowisku 881107
Informacje o jakości wody 89344
Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 2246
Pomoc publiczna 2431
Koordynator ds. dostępności w UMiG Lwówek 920
Sprawozdania finansowe za rok 2020 981
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Karty usług 869
Ochrona Środowiska 14
Informacje dla mieszkańców 16
Harmonogram zbiórki odpadów 2
Akty prawne 2
Dokumenty do pobrania 4
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 44
Łowiectwo 0
Planowanie przestrzenne 6
Informacje dla mieszkańców 2
Dokumenty do pobrania 1
Akty prawne 1
Prawo lokalne 1325
Statut gminy 70455
Statut sołectw 21291
Regulamin organizacyjny urzędu 26971
Strategia rozwoju 7377
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8003
Budżet gminy 2005 575
Budżet 10448
Podatki 7074
Budżet gminy 2006 8283
Budżet gminy 2007 0
Budżet gminy na 2011 7640
Akty prawne 2777194
Uchwały 2760905
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów 10831
Skorowidz aktów Prawa Miejskcowego 7872
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 103732
Kadencja 2018-2023 29509
Kadencja 2014-2018 78657
Interpelacje pisemne Radnych 101793
Zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej 541691
Sesja Rady Miejskiej w Lwówku – transmisja na żywo 13392
Retransmisje z obrad Rady Miejskiej w Lwówku 36192
Zaproszenia na Komisje Rady Miejskiej 446303
lwowek.esesja.pl 0
Budżet Gminy 0
Zapytania ofertowe 51601
Podatki i opłaty lokalne 0
Przetargi 803964
Otwarcie ofert – transmisja on-line 5877
Profil nabywcy 11558
Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 962326
Wyniki przetargów - sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 75046
Sprzedaż składników majątku ruchomego 44962
Agencja Nieruchomości Rolnych 34573
Przetargi, zapytania ofertowe - archiwalne 267259
Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne 330117
Praca 14967
Oferty pracy 250033
Wstępna weryfikacja 51539
Oferty pracy rozstrzygnięte 191165
Konkursy na stanowisko dyrektora gminnych placówek oświatowych 28466
Wydatki publiczne 21633
Nie przekraczające wartości 130 000 zł /30 tys. Euro 36703
Rozstrzygnięcia procedury przetargowej 1288
Organy Gminy 1203
Burmistrz 38555
Zastępca burmistrza 7476
Sekretarz 20551
Skarbnik Gminy 12148
Rada Miejska 42609
Komisje Rady 74845
Organizacja urzędu 28399
Jednostki organizacyjne 37442
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych gminy Lwówek 10382
Rejestr instytucji kultury 11230
Oświadczenia Majątkowe 3428
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 16572
Rok 2014 53426
Rok 2015 51574
Rok 2016 44020
Rok 2017 31860
Rok 2018 19111
Rok 2019 10513
Rok 2020 1991
Radni Gminy 14074
Rok 2014 - koniec kadencji 45899
Rok 2014 - początek kadencji - Nowa Rada 47536
Rok 2014 54621
Rok 2015 49304
Rok 2016 40235
Rok 2017 27597
Rok 2018 19882
Rok 2019 9764
Rok 2020 2060
Pracownicy Urzędu 6154
Rok 2014 13436
Rok 2015 12134
Rok 2016 10483
Rok 2017 7440
Rok 2018 4550
Rok 2019 3499
Rok 2020 696
Referendum gminne - wiatraki 0
Jednostki pomocnicze 60826
Pliki do pobrania 7317
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 86945
Wybory - Archiwum 15578
Wybory Samorządowe 2467
Wybory Samorządowe 2006 46005
Wybory Samorządowe 2010 2258
Informacje dla wyborców 19963
Informacje dla komitetów wyborczych 64037
Akty prawne 17419
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2012 39506
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2014 30190
Wybory Samorządowe 2014 97256
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2015 41483
Wybory Samorządowe 2018 41399
Wybory Prezydenckie 2346
Wybory Prezydenckie 2010 21357
Wybory Prezydenckie 2015 74125
Wybory do Sejmu i Senatu 2355
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 2048
Informacje dla wyborców 19186
Informacje dla komitetów wyborczych 7786
Akty prawne 5977
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 39559
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 9653
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2231
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 32259
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13391
Referendum 2144
Referendum ogólokrajowe 2015 32455
Zebrania wiejskie 162493
Ochrona Danych Osobowych 12999
ePUAP 1056
Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotów publicznych 174
2021 734

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 17504
O biuletynie 15563
Rejestr zmian 3937893
Mapa biuletynu 12110
Kanały RSS 2467
Statystyki 14098
Redakcja Biuletynu 13688
Kontakt 89208
« powrót do poprzedniej strony