ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje 836253
Opinie RIO 128360
Sprawozdanie z realizacji budżetu 5460
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 269426
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 78591
Informacje o środowisku 789033
Informacje o jakości wody 81687
Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 1689
Pomoc publiczna 1558
Koordynator ds. dostępności w UMiG Lwówek 561
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Karty usług 869
Prawo lokalne 1295
Statut gminy 65703
Statut sołectw 20137
Regulamin organizacyjny urzędu 25984
Strategia rozwoju 6933
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7461
Budżet gminy 2005 575
Budżet 10042
Podatki 6775
Budżet gminy 2006 7978
Budżet gminy 2007 0
Budżet gminy na 2011 7296
Akty prawne 2589403
Uchwały 2567776
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów 10392
Skorowidz aktów Prawa Miejskcowego 7565
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 100755
Kadencja 2018-2023 22861
Kadencja 2014-2018 67302
Interpelacje pisemne Radnych 94187
Zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej 513559
Sesja Rady Miejskiej w Lwówku – transmisja na żywo 9053
Retransmisje z obrad Rady Miejskiej w Lwówku 29084
Zaproszenia na Komisje Rady Miejskiej 420075
lwowek.esesja.pl 0
Budżet Gminy 0
Podatki i opłaty lokalne 0
Przetargi 774164
Otwarcie ofert – transmisja on-line 4001
Profil nabywcy 9694
Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 905764
Wyniki przetargów - sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 70824
Sprzedaż składników majątku ruchomego 41387
Agencja Nieruchomości Rolnych 33425
Przetargi, zapytania ofertowe - archiwalne 259979
Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne 315723
Zapytania ofertowe 46179
Praca 14509
Oferty pracy 241265
Wstępna weryfikacja 49675
Oferty pracy rozstrzygnięte 181404
Konkursy na stanowisko dyrektora gminnych placówek oświatowych 26260
Wydatki publiczne 20202
Nie przekraczające wartości 130 000 zł /30 tys. Euro 33014
Rozstrzygnięcia procedury przetargowej 1251
Organy Gminy 1202
Burmistrz 37558
Zastępca burmistrza 7101
Sekretarz 19956
Skarbnik Gminy 11663
Rada Miejska 40606
Komisje Rady 70205
Organizacja urzędu 27473
Jednostki organizacyjne 35812
Jednostki pomocnicze 56728
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych gminy Lwówek 9851
Rejestr instytucji kultury 10539
Oświadczenia Majątkowe 2528
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 16505
Rok 2013 61379
Rok 2014 50140
Rok 2015 48585
Rok 2016 40878
Rok 2017 28730
Rok 2018 16055
Rok 2019 7724
Radni Gminy 13892
Rok 2013 55919
Rok 2014 - koniec kadencji 43074
Rok 2014 - początek kadencji - Nowa Rada 44790
Rok 2014 51470
Rok 2015 46156
Rok 2016 36986
Rok 2017 24340
Rok 2018 16139
Rok 2019 7017
Pracownicy Urzędu 6081
Rok 2013 13271
Rok 2014 12643
Rok 2015 11393
Rok 2016 9700
Rok 2017 6725
Rok 2018 3844
Rok 2019 2533
Referendum gminne - wiatraki 0
Pliki do pobrania 7128
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 77540
Wybory - Archiwum 14499
Wybory Samorządowe 2341
Wybory Samorządowe 2006 43052
Wybory Samorządowe 2010 2126
Informacje dla wyborców 18944
Informacje dla komitetów wyborczych 60617
Akty prawne 16459
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2012 36985
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2014 28343
Wybory Samorządowe 2014 91890
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2015 38879
Wybory Samorządowe 2018 35360
Wybory Prezydenckie 2196
Wybory Prezydenckie 2010 19995
Wybory Prezydenckie 2015 69670
Wybory do Sejmu i Senatu 2215
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1924
Informacje dla wyborców 17961
Informacje dla komitetów wyborczych 7301
Akty prawne 5597
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 37016
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 7282
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2098
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 30249
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10885
Referendum 2012
Referendum ogólokrajowe 2015 30527
Zebrania wiejskie 151248
Ochrona Danych Osobowych 11425
ePUAP 906
Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotów publicznych 41
2021 165

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 16864
O biuletynie 15123
Rejestr zmian 3775660
Mapa biuletynu 11895
Kanały RSS 2262
Statystyki 13805
Redakcja Biuletynu 13032
Kontakt 82157
« powrót do poprzedniej strony