ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje 835936
Opinie RIO 128297
Sprawozdanie z realizacji budżetu 5432
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 269277
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 78555
Informacje o środowisku 788459
Informacje o jakości wody 81607
Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 1680
Pomoc publiczna 1550
Koordynator ds. dostępności w UMiG Lwówek 556
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Karty usług 869
Prawo lokalne 1295
Statut gminy 65678
Statut sołectw 20127
Regulamin organizacyjny urzędu 25976
Strategia rozwoju 6926
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7453
Budżet gminy 2005 575
Budżet 10031
Podatki 6772
Budżet gminy 2006 7976
Budżet gminy 2007 0
Budżet gminy na 2011 7294
Akty prawne 2587869
Uchwały 2564993
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów 10385
Skorowidz aktów Prawa Miejskcowego 7560
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 100742
Kadencja 2018-2023 22802
Kadencja 2014-2018 67229
Interpelacje pisemne Radnych 94019
Zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej 513430
Sesja Rady Miejskiej w Lwówku – transmisja na żywo 9037
Retransmisje z obrad Rady Miejskiej w Lwówku 29029
Zaproszenia na Komisje Rady Miejskiej 419923
lwowek.esesja.pl 0
Budżet Gminy 0
Podatki i opłaty lokalne 0
Przetargi 774022
Otwarcie ofert – transmisja on-line 3979
Profil nabywcy 9668
Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 905469
Wyniki przetargów - sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 70798
Sprzedaż składników majątku ruchomego 41355
Agencja Nieruchomości Rolnych 33419
Przetargi, zapytania ofertowe - archiwalne 259904
Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne 315626
Zapytania ofertowe 46124
Praca 14508
Oferty pracy 241214
Wstępna weryfikacja 49659
Oferty pracy rozstrzygnięte 181297
Konkursy na stanowisko dyrektora gminnych placówek oświatowych 26249
Wydatki publiczne 20194
Nie przekraczające wartości 130 000 zł /30 tys. Euro 32989
Rozstrzygnięcia procedury przetargowej 1251
Organy Gminy 1202
Burmistrz 37553
Zastępca burmistrza 7101
Sekretarz 19952
Skarbnik Gminy 11663
Rada Miejska 40603
Komisje Rady 70182
Organizacja urzędu 27462
Jednostki organizacyjne 35792
Jednostki pomocnicze 56700
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych gminy Lwówek 9843
Rejestr instytucji kultury 10535
Oświadczenia Majątkowe 2522
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 16504
Rok 2013 61357
Rok 2014 50107
Rok 2015 48560
Rok 2016 40834
Rok 2017 28696
Rok 2018 16032
Rok 2019 7689
Radni Gminy 13892
Rok 2013 55900
Rok 2014 - koniec kadencji 43054
Rok 2014 - początek kadencji - Nowa Rada 44769
Rok 2014 51450
Rok 2015 46122
Rok 2016 36941
Rok 2017 24316
Rok 2018 16108
Rok 2019 6974
Pracownicy Urzędu 6081
Rok 2013 13271
Rok 2014 12639
Rok 2015 11387
Rok 2016 9693
Rok 2017 6719
Rok 2018 3839
Rok 2019 2519
Referendum gminne - wiatraki 0
Pliki do pobrania 7128
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 77465
Wybory - Archiwum 14489
Wybory Samorządowe 2336
Wybory Samorządowe 2006 43040
Wybory Samorządowe 2010 2124
Informacje dla wyborców 18943
Informacje dla komitetów wyborczych 60602
Akty prawne 16449
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2012 36973
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2014 28331
Wybory Samorządowe 2014 91861
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2015 38866
Wybory Samorządowe 2018 35315
Wybory Prezydenckie 2194
Wybory Prezydenckie 2010 19991
Wybory Prezydenckie 2015 69651
Wybory do Sejmu i Senatu 2213
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1923
Informacje dla wyborców 17953
Informacje dla komitetów wyborczych 7297
Akty prawne 5594
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 36998
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 7264
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2096
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 30239
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10869
Referendum 2009
Referendum ogólokrajowe 2015 30518
Zebrania wiejskie 151138
Ochrona Danych Osobowych 11405
ePUAP 903
Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotów publicznych 40
2021 158

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 16856
O biuletynie 15118
Rejestr zmian 3773790
Mapa biuletynu 11893
Kanały RSS 2260
Statystyki 13804
Redakcja Biuletynu 13028
Kontakt 82129
« powrót do poprzedniej strony