ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje 933983
Opinie RIO 148201
Sprawozdanie z realizacji budżetu 9320
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 313071
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 90692
Informacje o środowisku 951649
Informacje o jakości wody 95446
Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 2703
Pomoc publiczna 3044
Koordynator ds. dostępności w UMiG Lwówek 1200
Sprawozdania finansowe za rok 2020 2065
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Karty usług 869
Ochrona Środowiska 334
Informacje dla mieszkańców 367
Decyzje środowiskowe 4084
Archiwum do 17.09.2021 0
Harmonogram zbiórki odpadów 73
Akty prawne 67
Dokumenty do pobrania 85
Łowiectwo 975
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 713
Wywóz nieczystości ciekłych 272
Informacje o jakości wody 162
Planowanie przestrzenne 214
Informacje dla mieszkańców 289
Dokumenty do pobrania 107
Akty prawne 83
Prawo lokalne 1330
Statut gminy 73994
Statut sołectw 21959
Regulamin organizacyjny urzędu 27763
Strategia rozwoju 7754
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8371
Budżet gminy 2005 575
Budżet 10741
Podatki 7293
Budżet gminy 2006 8517
Budżet gminy 2007 0
Budżet gminy na 2011 7868
Akty prawne 2923415
Uchwały 2910773
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów 11136
Skorowidz aktów Prawa Miejskcowego 8098
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 106340
Kadencja 2018-2023 35225
Kadencja 2014-2018 87251
Interpelacje pisemne Radnych 107426
Zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej 564175
Sesja Rady Miejskiej w Lwówku – transmisja na żywo 17085
Retransmisje z obrad Rady Miejskiej w Lwówku 42633
Zaproszenia na Komisje Rady Miejskiej 465663
lwowek.esesja.pl 0
Budżet Gminy 0
Zapytania ofertowe 55398
Podatki i opłaty lokalne 0
Przetargi 827203
Otwarcie ofert – transmisja on-line 7156
Profil nabywcy 12844
Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 1017745
Wyniki przetargów - sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 78403
Sprzedaż składników majątku ruchomego 47817
Agencja Nieruchomości Rolnych 35315
Przetargi, zapytania ofertowe - archiwalne 272997
Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne 341141
Praca 15405
Oferty pracy 257394
Wstępna weryfikacja 52976
Oferty pracy rozstrzygnięte 198182
Konkursy na stanowisko dyrektora gminnych placówek oświatowych 29959
Wydatki publiczne 22736
Nie przekraczające wartości 130 000 zł /30 tys. Euro 39367
Rozstrzygnięcia procedury przetargowej 1325
Organy Gminy 1203
Burmistrz 39406
Zastępca burmistrza 7865
Sekretarz 20990
Skarbnik Gminy 12438
Rada Miejska 44402
Komisje Rady 78867
Organizacja urzędu 29050
Jednostki organizacyjne 38574
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych gminy Lwówek 10757
Rejestr instytucji kultury 11743
Oświadczenia Majątkowe 4086
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 16605
Rok 2014 55839
Rok 2015 53826
Rok 2016 46526
Rok 2017 34395
Rok 2018 21500
Rok 2019 12452
Rok 2020 3781
Radni Gminy 14194
Rok 2014 - koniec kadencji 47835
Rok 2014 - początek kadencji - Nowa Rada 49596
Rok 2014 57093
Rok 2015 51849
Rok 2016 42993
Rok 2017 30361
Rok 2018 22990
Rok 2019 11801
Rok 2020 4158
Pracownicy Urzędu 6213
Rok 2014 14002
Rok 2015 12688
Rok 2016 11139
Rok 2017 7993
Rok 2018 5142
Rok 2019 4099
Rok 2020 1289
Referendum gminne - wiatraki 0
Jednostki pomocnicze 63589
Pliki do pobrania 7383
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 93720
Wybory - Archiwum 16246
Wybory Samorządowe 2555
Wybory Samorządowe 2006 47843
Wybory Samorządowe 2010 2336
Informacje dla wyborców 20684
Informacje dla komitetów wyborczych 66424
Akty prawne 18176
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2012 41192
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2014 31466
Wybory Samorządowe 2014 101769
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2015 43523
Wybory Samorządowe 2018 46104
Wybory Prezydenckie 2435
Wybory Prezydenckie 2010 22259
Wybory Prezydenckie 2015 77669
Wybory do Sejmu i Senatu 2453
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 2138
Informacje dla wyborców 19990
Informacje dla komitetów wyborczych 8109
Akty prawne 6227
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 41519
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 11413
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2331
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 33605
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15242
Referendum 2239
Referendum ogólokrajowe 2015 34055
Zebrania wiejskie 171152
Ochrona Danych Osobowych 14241
ePUAP 1181
Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotów publicznych 272
2021 1114

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 17932
O biuletynie 15861
Rejestr zmian 4076293
Mapa biuletynu 12264
Kanały RSS 2623
Statystyki 14329
Redakcja Biuletynu 13942
Kontakt 93962
« powrót do poprzedniej strony