ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje 859986
Opinie RIO 133175
Sprawozdanie z realizacji budżetu 6305
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 280683
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 81763
Informacje o środowisku 828679
Informacje o jakości wody 85117
Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 1914
Pomoc publiczna 1921
Koordynator ds. dostępności w UMiG Lwówek 705
Sprawozdania finansowe za rok 2020 placówek oświatowych 137
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Karty usług 869
Prawo lokalne 1305
Statut gminy 67743
Statut sołectw 20684
Regulamin organizacyjny urzędu 26423
Strategia rozwoju 7138
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7686
Budżet gminy 2005 575
Budżet 10219
Podatki 6911
Budżet gminy 2006 8113
Budżet gminy 2007 0
Budżet gminy na 2011 7446
Akty prawne 2665024
Uchwały 2645511
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów 10587
Skorowidz aktów Prawa Miejskcowego 7702
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 101891
Kadencja 2018-2023 25459
Kadencja 2014-2018 72461
Interpelacje pisemne Radnych 97277
Zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej 525048
Sesja Rady Miejskiej w Lwówku – transmisja na żywo 10745
Retransmisje z obrad Rady Miejskiej w Lwówku 32187
Zaproszenia na Komisje Rady Miejskiej 431038
lwowek.esesja.pl 0
Budżet Gminy 0
Podatki i opłaty lokalne 0
Przetargi 786398
Otwarcie ofert – transmisja on-line 4745
Profil nabywcy 10469
Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 927453
Wyniki przetargów - sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 72628
Sprzedaż składników majątku ruchomego 42892
Agencja Nieruchomości Rolnych 33926
Przetargi, zapytania ofertowe - archiwalne 263225
Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne 322088
Zapytania ofertowe 48276
Praca 14726
Oferty pracy 244936
Wstępna weryfikacja 50417
Oferty pracy rozstrzygnięte 185532
Konkursy na stanowisko dyrektora gminnych placówek oświatowych 27251
Wydatki publiczne 20780
Nie przekraczające wartości 130 000 zł /30 tys. Euro 34668
Rozstrzygnięcia procedury przetargowej 1265
Organy Gminy 1203
Burmistrz 37941
Zastępca burmistrza 7248
Sekretarz 20198
Skarbnik Gminy 11850
Rada Miejska 41396
Komisje Rady 72088
Organizacja urzędu 27871
Jednostki organizacyjne 36515
Jednostki pomocnicze 58517
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych gminy Lwówek 10090
Rejestr instytucji kultury 10855
Oświadczenia Majątkowe 2886
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 16529
Rok 2014 51531
Rok 2015 49875
Rok 2016 42061
Rok 2017 30126
Rok 2018 17312
Rok 2019 8988
Rok 2020 291
Radni Gminy 13940
Rok 2014 - koniec kadencji 44313
Rok 2014 - początek kadencji - Nowa Rada 46067
Rok 2014 52807
Rok 2015 47439
Rok 2016 38192
Rok 2017 25704
Rok 2018 17711
Rok 2019 8124
Rok 2020 261
Pracownicy Urzędu 6120
Rok 2014 12986
Rok 2015 11702
Rok 2016 10013
Rok 2017 7005
Rok 2018 4093
Rok 2019 3025
Rok 2020 103
Referendum gminne - wiatraki 0
Pliki do pobrania 7242
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 81322
Wybory - Archiwum 15041
Wybory Samorządowe 2404
Wybory Samorządowe 2006 44587
Wybory Samorządowe 2010 2192
Informacje dla wyborców 19399
Informacje dla komitetów wyborczych 62120
Akty prawne 16916
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2012 38127
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2014 29223
Wybory Samorządowe 2014 94252
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2015 40088
Wybory Samorządowe 2018 38250
Wybory Prezydenckie 2260
Wybory Prezydenckie 2010 20675
Wybory Prezydenckie 2015 71707
Wybory do Sejmu i Senatu 2280
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1980
Informacje dla wyborców 18518
Informacje dla komitetów wyborczych 7524
Akty prawne 5785
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 38197
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 8252
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2153
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 31147
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11938
Referendum 2080
Referendum ogólokrajowe 2015 31522
Zebrania wiejskie 155753
Ochrona Danych Osobowych 12073
ePUAP 964
Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotów publicznych 97
2021 432

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 17157
O biuletynie 15305
Rejestr zmian 3834322
Mapa biuletynu 11982
Kanały RSS 2343
Statystyki 13915
Redakcja Biuletynu 13162
Kontakt 84979
« powrót do poprzedniej strony