ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje 977278
Opinie RIO 157373
Sprawozdanie z realizacji budżetu 11413
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 332622
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 95525
Informacje o środowisku 1023906
Informacje o jakości wody 101362
Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 3252
Pomoc publiczna 3765
Koordynator ds. dostępności w UMiG Lwówek 1477
Sprawozdania finansowe za rok 2020 3274
Sprawozdania finansowe 38
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Karty usług 869
Ochrona Środowiska 615
Informacje dla mieszkańców 720
Decyzje środowiskowe 12260
Archiwum do 17.09.2021 0
Harmonogram zbiórki odpadów 163
Akty prawne 148
Dokumenty do pobrania 186
Łowiectwo 2024
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1546
Wywóz nieczystości ciekłych 562
Informacje o jakości wody 756
Planowanie przestrzenne 404
Informacje dla mieszkańców 699
Dokumenty do pobrania 211
Akty prawne 163
Realizacja budżetu gminy 72
Dług publiczny 193
Mienie Gminy 65
Prawo lokalne 1340
Statut gminy 77341
Statut sołectw 22680
Regulamin organizacyjny urzędu 28545
Strategia rozwoju 8110
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8809
Budżet gminy 2005 575
Budżet 11032
Podatki 7501
Budżet gminy 2006 8732
Budżet gminy 2007 0
Budżet gminy na 2011 8078
Akty prawne 3088910
Uchwały 3080877
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów 11447
Skorowidz aktów Prawa Miejskcowego 8317
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 108519
Kadencja 2018-2023 42379
Kadencja 2014-2018 95720
Interpelacje pisemne Radnych 113299
Zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej 586864
Sesja Rady Miejskiej w Lwówku – transmisja na żywo 21011
Retransmisje z obrad Rady Miejskiej w Lwówku 49601
lwowek.esesja.pl 0
Budżet Gminy 0
Zapytania ofertowe 58933
Przetargi 851001
Otwarcie ofert – transmisja on-line 8476
Profil nabywcy 14154
Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 1091265
Wyniki przetargów - sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 81712
Sprzedaż składników majątku ruchomego 50768
Agencja Nieruchomości Rolnych 36024
Przetargi, zapytania ofertowe - archiwalne 278749
Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne 351920
Zaproszenia na Komisje Rady Miejskiej 486997
Wydatki publiczne 23846
Nie przekraczające wartości 130 000 zł /30 tys. Euro 42231
Rozstrzygnięcia procedury przetargowej 1348
Organy Gminy 1204
Burmistrz 40308
Zastępca burmistrza 8324
Sekretarz 21366
Skarbnik Gminy 12719
Rada Miejska 45721
Komisje Rady 81659
Praca 15675
Oferty pracy 264288
Wstępna weryfikacja 54588
Oferty pracy rozstrzygnięte 205250
Konkursy na stanowisko dyrektora gminnych placówek oświatowych 31589
Organizacja urzędu 29600
Podatki i opłaty lokalne 0
Jednostki organizacyjne 39719
Oświadczenia Majątkowe 4855
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 16643
Rok 2014 58123
Rok 2015 55969
Rok 2016 49013
Rok 2017 36766
Rok 2018 23750
Rok 2019 14296
Rok 2020 5858
Radni Gminy 14287
Rok 2014 - koniec kadencji 49938
Rok 2014 - początek kadencji - Nowa Rada 51665
Rok 2014 59579
Rok 2015 54238
Rok 2016 45593
Rok 2017 32902
Rok 2018 25991
Rok 2019 13971
Rok 2020 6302
Pracownicy Urzędu 6244
Rok 2014 14508
Rok 2015 13222
Rok 2016 11764
Rok 2017 8553
Rok 2018 5698
Rok 2019 4715
Rok 2020 1991
Rejestr instytucji kultury 12237
Jednostki pomocnicze 66300
Wybory - Archiwum 16876
Wybory Samorządowe 2663
Wybory Samorządowe 2006 49565
Wybory Samorządowe 2010 2435
Informacje dla wyborców 21504
Informacje dla komitetów wyborczych 69052
Akty prawne 18972
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2012 42956
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2014 32777
Wybory Samorządowe 2014 105976
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2015 45459
Wybory Samorządowe 2018 50372
Wybory Prezydenckie 2546
Wybory Prezydenckie 2010 23258
Wybory Prezydenckie 2015 81120
Wybory do Sejmu i Senatu 2561
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 2231
Informacje dla wyborców 20874
Informacje dla komitetów wyborczych 8469
Akty prawne 6508
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 43358
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 13158
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2431
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 34975
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 17030
Referendum 2357
Referendum ogólokrajowe 2015 35500
Referendum gminne - wiatraki 0
Pliki do pobrania 7401
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 100282
Zebrania wiejskie 179949
Ochrona Danych Osobowych 15495
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych gminy Lwówek 11188
ePUAP 1311
Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotów publicznych 392
2021 1561

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 18312
O biuletynie 16193
Rejestr zmian 4226475
Mapa biuletynu 12456
Kanały RSS 2804
Statystyki 14551
Redakcja Biuletynu 14178
Kontakt 97944
« powrót do poprzedniej strony