ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LI/270/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
L/269/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
L/268/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Lwówek oraz Gminy Pniewy
Nr aktu prawnego
L/267/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/155/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod tereny aktywizacji gospodarczej – teren działek o nr ewid. 225, 226 obręb Posadowo, gm. Lwówek
Nr aktu prawnego
L/266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
L/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
L/264/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLIX/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIX/261/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji