ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wskazania członka organu stanowiącego Gminy Lwówek na kandydata do składu Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie
Nr aktu prawnego
III/25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
III/24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
III/23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 949, 948, 947, 937/4, 938, 939, 950, 951 obręb Lwówek, gm. Lwówek oraz działek nr ewid. 340/1, 476/1, 342/1, 343, 344, 345, 340/2, 476/2, 346/1 obręb Józefowo, gm. Lwówek
Nr aktu prawnego
III/22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: emisji obligacji
Nr aktu prawnego
II/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
II/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
II/16/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji