ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXII/365/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania podczas wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
LXXII/363/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXII/362/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
LXXII/361/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXII/360/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXII/359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXII/358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 955/13, obręb Lwówek, gmina Lwówek
Nr aktu prawnego
LXXII/357/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXI/356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
LXX/355/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji