ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXIX/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXXVIII/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lwówek”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 955/13 obręb Lwówek, gm. Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXVIII/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: emisji obligacji
Nr aktu prawnego
XXXVII/210/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji