ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXV/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIV/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lwówek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Nr aktu prawnego
XXIV/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/140/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji