ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVIII/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVIII/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
Nr aktu prawnego
XVIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVIII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasad używania symboli Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia flagi, banneru, flagi stolikowej oraz hejnału Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVII/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/110/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji