ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XX/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIX/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIX/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku poprzez zmianę jej siedziby
Nr aktu prawnego
XIX/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu przyznawania nagrody „Złoty Absolwent” dla absolwentów szkół podstawowych w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XIX/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XIX/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIX/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIX/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XIX/120/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji