ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30, 935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, obręb Lwówek, gmina Lwówek
Nr aktu prawnego
XV/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIV/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I oraz terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego, w gm. Lwówek
Nr aktu prawnego
XIV/79/2019
Status
Uchylony
Lp: 98
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XIV/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Oświadczenie
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania podczas wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
XIV/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/76/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji