ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: podjęcia zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku poprzez zmianę jej siedziby
Nr aktu prawnego
XIV/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności oraz likwidacji dotychczasowego Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Lwówku
Nr aktu prawnego
XIV/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIII/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Oświadczenie
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIII/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego gminy
Nr aktu prawnego
XIII/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek”, ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych gminy Lwówek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIII/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji
Nr aktu prawnego
XI/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XI/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/66/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji