ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VIII/45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb Konin, gm. Lwówek.
Nr aktu prawnego
VIII/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości
Nr aktu prawnego
VIII/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VII/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały ustalającej sieć prowadzonych przez gminę Lwówek publicznych przedszkoli oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, a także określającej granice obwodów publicznych szkół podstawowych i przekazania przyjętego projektu uchwały do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu
Nr aktu prawnego
VII/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
VII/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2019 roku
Nr aktu prawnego
VII/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia projektu flagi, banneru, flagi stolikowej oraz hejnału Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
VI/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
VI/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/36/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji