ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2018-07-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/301/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2018-07-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotomyskiego zadania własnego Powiatu Nowotomyskiego, polegającego na: „Przebudowie ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem”.
Nr aktu prawnego
XLVII/300/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLVI/299/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/298/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLVI/297/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: Uchwałę Nr XLI/245/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XLVI/296/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XLVI/295/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XLVI/294/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Lwówek w 2018 roku.
Nr aktu prawnego
XLVI/293/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
XLVI/292/2018
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji