ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2018-11-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
LI/316/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
L/315/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
L/314/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
L/313/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
L/312/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazwy ulicy Ks. Andrzeja Echausta w Zębowie.
Nr aktu prawnego
XLIX/311/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLIX/310/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
XLIX/309/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLIX/308/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Lwówek publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
Nr aktu prawnego
XLIX/307/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji