ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 201
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLVI/291/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XLVI/290/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
XLVI/289/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XLVI/288/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLV/287/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Nr aktu prawnego
XLV/286/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Nr aktu prawnego
XLV/285/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad przyznania i wysokości miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw.
Nr aktu prawnego
XLIV/284/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości i określenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Nr aktu prawnego
XLIV/283/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Nr aktu prawnego
XLIV/282/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji