ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
II/15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
II/14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie pomieszczenia gospodarczego i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 252 stanowiącej nieruchomość przy ul. Rynek 33 w Lwówku.
Nr aktu prawnego
II/13/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 105, obręb Lwówek, gm. Lwówek.
Nr aktu prawnego
II/12/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
II/11/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
Nr aktu prawnego
II/10/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
Nr aktu prawnego
II/9/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia.
Nr aktu prawnego
II/8/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Nr aktu prawnego
II/7/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Nr aktu prawnego
II/6/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji