ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: emisji obligacji.
Nr aktu prawnego
XLIV/281/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek”, ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych gminy Lwówek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLIV/280/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/279/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 346/2 obręb Józefowo i dz. nr ewid. 932 obręb Lwówek, gm. Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLIV/278/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego w zakresie linii kV Pniewy – Nowy Tomyśl w gm. Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLIV/277/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
XLIV/276/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Brodach.
Nr aktu prawnego
XLIV/275/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
Nr aktu prawnego
XLIII/274/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: emisji obligacji.
Nr aktu prawnego
XLIII/273/2018
Status
Uchylony
Lp: 220
Data podjęcia
2018-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLIII/272/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji