ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego, budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT32377 Lwówek_2 wraz ...

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-25 15:01:24 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
z dnia 23 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego
 
 
         Na podstawie art.  61 § 4 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), podaje się do wiadomości publicznej, że w dniu 23 stycznia 2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, została wydana decyzja na wniosek inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02 – 673 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Jacka Lewińskiego, ATEM – Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT32377 Lwówek_2 wraz z zasilaniem i drogą dojazdową na terenie działek o nr ewid. 608, 604/2 położonych w obrębie miejscowości Lwówek, gmina Lwówek.
 
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, iż stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia do Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek, pokój nr 12 w godzinach: poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz wtorki – piątki od 7.30 do 15.30. Ponadto stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
 
 
                                                                                  BURMISTRZ MIASTA i GMINY
                                                                                                      Lwówek
                                                                                              /-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Pędziwiatr Data wytworzenia informacji: 2019-01-25
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kulus Data wprowadzenia do BIP 2019-01-25 15:01:22
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2019-01-25 15:01:24
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2019-01-25 15:01:24
Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek