ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie 10 kpa - fotowoltaika Zębowo - RG.6220.43.2019.KK

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-10 13:46:45 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 10 stycznia 2020 r.
RG.6220.43.2019.KK
 
 
Obwieszczenie – zawiadomienie
o zebranym materiale dowodowym
 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.) zwanej dalej kpa, w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z póżn. zm.) zwanej dalej ooś  zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 x 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 850/2 obręb Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
W myśl art. 10 § 1 kpa, strony postępowania administracyjnego maja prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji maja możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. I pok. Nr 13, w godzinach urzędowania: pon: 8.00 – 16.00 wt-pt: 7.30 – 15.30
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa - zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, sołectwa Zębowo oraz na stronie Biuletynu informacji Publicznej UMiG Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl . Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin publicznego udostępnienia wyznacza się na dzień: 10 stycznia 2020 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 13:46:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 13:46:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 13:46:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony