ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 6220.39.2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-07 15:03:29 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                             Lwówek, dnia 07 listopada 2019 r.
RG.6220.39.2019.KK
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. J.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
 że na wniosek z dnia 15.10.2019 r. Pana Daniela Danielewskiego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRO-GEO Daniel Danielewski, Dąbrowa ul. Krótka 6, 62-070 Dopiewo, będącego pełnomocnikiem Kopalnia Kruszywa Naturalnego „DĄBROWA MD” – TRANSPORT Michał Dolata, Dąbrowa ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 30.10.2019 r. (data otrzymania: 04.11.2019 r. ), zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego LINIE MD realizowanego na działkach nr 303/3 oraz 303/4 obręb Linie, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego LINIE MD realizowane na działkach nr ewid. 303/3 i 303/4 obręb Linie, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie, kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ze względu na powierzchnię obszaru górniczego ponad 25 ha.
 
Zgodnie z art. 9,10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. I pok. nr 13 w godz. urzędowania poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30.    
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz miejscu inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwa Linie, gm. Lwówek.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-07 15:03:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-07 15:03:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-07 15:03:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony