ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-10 14:32:28 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ  MIASTA  I   Gwości Brody, własność Gminy Lwówek
 
 
l.p.
Oznaczenie
nieruchomości
Powierzchnia
ha
Nr
Księgi wieczystej
Cena wywoławcza
netto
Wadium
10%
Min. Postąpienie
 
Przeznaczenie nieruchomości
Sposób
zagospodarowania
1.
408/3
0.1407
PO1N/
00021084/7
30 600,-
3100,-
350,-
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca
Teren działek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2.
408/4
0.1207
30 000,-
3000,-
   350,-
3.
408/14
0.1207
30 000,-
3000,-
   350,-
4.
408/15
0.1207
30 000,-
3000,-
   350,-
5.
408/16
0.1291
35 000,-
3500,-
   400,-
 
 
1. Księga  wieczysta prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.
- dział III i IV podanej księgi wieczystej nie wykazuje obciążeń.
 
2. Działki o nr ewid. 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7 i 408/8 leżą w strefie ochrony stanowisk archeologicznych i wymagają uzyskania pozwolenia WWKZ na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  teren działki nr 408 w Brodach, który został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Lwówku w dniu 30 września 2013r.
 
3. Przetarg na sprzedaż podanych nieruchomości odbędzie się dnia 26 października 2018r.  godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2 pok. Nr 9.
     Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium do dnia 22 października  2018r.    na konto : PKO BP O/Nowy Tomyśl nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.
     Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet kupna a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta , na które powinno być zwrócone wadium. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
 
Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność ustala się na 30 dni od dnia zamknięcia  przetargu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 pok. nr 12, Tel 0-61 44 14 024 w. 36
 
Ogłoszenie niniejsze opublikowano na stronie  www.bip.lwowek.com.pl.
 
Ogłoszenie wywieszono od dnia 24 września 2018r. do dnia 26 października 2018r. 
 
 
 Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu