ˆ

Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, Pakosław Działka nr 515

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-17 15:27:16 przez Robert Pędziwiatr, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ  MIASTA  I   GMINY  LWÓWEK
 
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości
 
 
lp
Oznaczenie nieruchomości
Zagospo
darowanie
Cena
wywoławcza
Wadium
Min
postąpienie
Forma zbycia nieruchomości
1.
Pakosław
Działka nr 515
Pow. 4,99 ha
KW PO1N/00017202/0
Użytki rolne, teren leśny,
nieużytki
 
 180 000,00 zł
 
18 000,-zł
 
 2 000,-zł
 
Sprzedaż na własność
 
 
.
Przetarg na sprzedaż podanej nieruchomości odbędzie się dnia 17 maja 2019r.  godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2 pok. Nr 9.
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium do dnia 13 maja  2019r. na konto : PKO BP O/Nowy Tomyśl nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu.
 Zastrzeżenia i ograniczenia
  1. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 1405 ze zmianami) w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie  lub w gminie graniczącej z  gminą  Lwówek spełniający warunki , o których mowa w pkt. II.
  2.   W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne , które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy  z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego , spełniającymi łącznie następujące warunki:
- są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
- posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
- co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo,
- mają miejsce zamieszkania w gminie  lub w gminie graniczącej z  gminą Lwówek.
III.  Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków:
1/Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych , poświadczone przez burmistrza (druk –wzór 1),
2/ oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (druk – wzór 2 ),
3/ dowód potwierdzający zamieszkanie.
Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w podanym przetargu jest złożenie dokumentów określonych w pkt. III do dnia 10 maja 2019r.
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium do dnia 13 maja  2019r. na konto : PKO BP O/Nowy Tomyśl nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet kupna a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta , na które powinno być zwrócone wadium.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność ustala się na 30 dni od dnia zamknięcia  przetargu.
Zbycie wymienionej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Nowotomyskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 pok. nr 8, Tel 0-61 44 14 024 w. 36
Ogłoszenie niniejsze opublikowano na stronie  www.bip.lwowek.com.pl.
Ogłoszenie wywieszono od dnia 16 kwietnia 2019r. do dnia 17 maja  2019r. 
 
 
        
 
                                                                                               Burmistrz
                                                                        Miasta i Gminy  Lwówek
                                                                                Piotr  Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Nowakowska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 15:27:13
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 15:27:16
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 15:27:16
Artykuł był wyświetlony: 68 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu