ˆ

Organizacja urzędu

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-15 10:05:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
Parter
 
Nr 2.   MGOPS Lwówek - Sekcja świadczeń rodzinnych.
Nr 3.   Burmistrz Miasta i Gminy.
Nr 4.   Sekretariat.
Nr 5.   Sekretarz gminy.
Nr 6.   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ./ Stanowisko pracy d/s. działalności gospodarczej.
            Kadry, Ewidencja ludności i dowodów osobistych.
Nr 7.   Księgowość podatkowa. / Wymiar podatków i opłat.


I Piętro
Nr 8.   Gospodarka nieruchomościami.
Nr 9.   Sala narad. / Sala ślubów.
Nr 10. Księgowość budżetowa / płace.
Nr 11. Informatyk.
Nr 12. Drogi gminne, warunki zabudowy, wycinka drzew, opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Nr 13. Planowanie Prestrzenne i Ochrona Środowiska.
Nr 13. Stanowisko pracy d/s. ochrony p.poż., dowozów
          i współpracy z samorządami. / Radca prawny (środa).
Nr 14. Skarbnik Gminy.
Nr 15. Rozliczanie dotacji, współpraca ze stowarzyszeniami / Fundusz Sołecki / Współpraca z sołectwami / Zarządzanie kryzysowe i obrona cywylna.
Nr 16. Biuro Rady Miejskiej. / Przewodniczący Rady Miejskiej.
          Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
 
 
II Piętro
 
Nr 17. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Nr 18. Gospodarka śmieciowa.
Nr 19. Radca prawny.
Nr 20. Inwestycje gminne / Zamówienia publiczne.
Nr 21. Oświata