Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Burmistrz

Szczegóły informacji

Piotr Długosz

Informacja ogłoszona dnia 2005-03-15 09:03:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zakresu zadań Burmistrza należy:
1)   reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
2)   kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
3)   reprezentowanie gminy podczas uroczystości państwowych i lokalnych;
4)   podejmowanie czynności w Urzędzie z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
5)   dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio mu podległych urzędników samorządowych;
6)   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy;
7)   zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, gminne jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe oraz jednostki pomocnicze Gminy;
8)  koordynowanie działalności i organizowanie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
9)   udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; wnioski organów jednostek pomocniczych oraz skargi i wnioski obywateli;
10) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
11) upoważnianie Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
12) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;
13) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-03-15 09:02:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-03-15 09:03:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-16 14:27:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24234 raz(y)