ˆ

Informacje o środowisku

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 14_2020 sygnatura RG.6220.18.2020.KK

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-20 12:01:11 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                          
Lwówek, dnia 20 listopada 2020 r.
RG.6220.18.2020.KK
 
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 9 i 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 38 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zawiadamia strony postępowania administracyjnego
prowadzonego na wniosek z dnia 04.08.2020 r. (data otrzymania: 07.08.2020 r.) Pana Michała Dolaty prowadzącego przedsiębiorstwo: Kopalnia Kruszywa Naturalnego – „Dąbrowa MD” – Transport Michał Dolata, z siedzibą przy ul. Wiejska 27, 62 – 070 Dąbrowa, reprezentowanego przez  Pana Daniela Danielewskiego prowadzącego działalność Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pro – Geo, Dąbrowa ul. Krótka 6, 62 – 070 Dopiewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego Józefowo III realizowanego na działkach nr 446/1 i 446/2 położonych na gruntach w miejscowości Józefowo, gm. Lwówek, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, oraz uzupełnienie z 24.08.2020 r. do ww. wniosku,
 
że w dniu 20 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 14/2020, w której orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego Józefowo III realizowanego na działkach nr 446/1 i 446/2 położonych na gruntach w miejscowości Józefowo, gm. Lwówek, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie.
 
Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
 
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, który wyznacza się na dzień: 20 listopada 2020 r.
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej a także dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18, w godz. urzędowania tj. poniedziałek: 8.00-16.00 wt -pt: 7.30-15.30,po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 061 44 14 024 wew. 34.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-20 12:01:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-20 12:01:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20 12:01:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)