ˆ

Informacje o środowisku

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 13_2020 dot Tartak Zębowo

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-13 14:29:18 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                                               Lwówek, dnia 13 listopada 2020 r.
RG.6220.12.2020.KK
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zawiadamia,
 
że w dniu 13 listopada 2020 r. na wniosek z dnia 04.05.2020 r. Tartak Zębowo Spółka Jawna Jerzy Nowak Wioletta Nowak, Zębowo ul. Przemysłowa 8, 64 – 310 Lwówek została wydana decyzja nr 13/2020 stwierdzająca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (impregnacja i malowanie) oraz zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno – magazynowy z wprowadzeniem produkcji peletu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie gruntów należących do ww. Zakładu (działki o nr ewid. 380/1, 380/4, 381/2, 383, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 355/1 obręb Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie). Lokalizacja instalacji LZO będzie realizowana na działce o nr ewid. 380/1, obręb Zębowo, gm. Lwówek, a lokalizacja instalacji produkcji peletu na działce o nr ewid. 380/4, obręb Zębowo, gm. Lwówek.
 
Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II, pok. nr 18 w godzinach urzędowania pon. 800 – 1600, wt – pt 730 – 1530, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 061 44 14 024 wew. 34.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-13 14:29:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-13 14:29:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-13 14:29:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
121 raz(y)