ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Szczegóły informacji

Uwaga, sołectwa Lipka Wielka, Władysławowo oraz południowa część sołectwa Grońsko i Chmielinko w strefie zagrożonej wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-01 10:27:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z rozporządzeniem nr 3/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), południowa część terenu gminy Lwówek - obszar ograniczony liniami prostymi biegnącymi od punktu skrzyżowania DK nr 92 z drogą gruntową Bolewice - Bolewice-Odbudowa - Grońsko do punktu skrzyżowania drogi gminnej Wytomyśl - Chmielinko z drogą gruntową Chmielinko - Bolewice i dalej do punktu skrzyżowania autostrady A2 z drogą gminną Głuponie - Kuślin (wiadukt), czyli obszar sołectw Lipka Wielka i Władysławowo oraz południowych części sołectw Grońsko i Chmielinko, znalazły sie w strefie zagrożonej wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
W powyższej strefie nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu isprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
W strefie tej zakazuje się również
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
Powyższe środki stosuje sie co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
O dalszych ewentualnych zakazach i nakazach będziemy informować na bieżąco.
W przypadku precyzyjniejszego ustalenia strefy zagrożonej, poprzez wydanie korekty rozporzadzenia Wojewody, na stronie internetowej umieszczone zostaną stosowne informacje.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
 
/-/ Piotr Długosz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Piechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda Wielkopolski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-01 10:26:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-01 10:27:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-01 10:27:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2425 raz(y)