ˆ

Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 243/4 położonej w Koninie, gmina Lwówek

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-12 13:52:53 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 243/4 położonej w Koninie, gmina Lwówek
 
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Cena
wywoławcza
Wadium 10% ceny wywoławczej
Minimalne postąpienie powyżej 1% ceny wywoławczej
1.
Działka nr 243/4 o pow. 0,1206 ha położona w miejscowości Konin, gmina Lwówek.
Zagospodarowanie: użytki rolne.
Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek: tereny mieszkaniowe.
Księga wieczysta nr PO1N/00021077/5.
60.000,00 zł
(sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług)
6.000,00 zł
700,00 zł
 
 
·Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
·Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się dnia 30 listopada 2020 r. (pon.) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2 pok. nr 9.
·Osoby zainteresowane przetargiem winny wnieść wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku w banku PKO BP O/Nowy Tomyśl nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426 w terminie do dnia 24 listopada 2020 r. – za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu.
·Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny kupna, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium.
·Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
·Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność ustala się na: do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 – nr tel. 61 4414024 w. 36 lub 61 4417616.
 
Ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl na okres od 29 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
      Burmistrz
      Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr  Długosz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Deptolla
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-12 13:52:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-12 13:52:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30 10:21:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
191 raz(y)