ˆ

Zapytania ofertowe

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych (pamiątkowych) dla projektu „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-04 09:08:49 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe
na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych (pamiątkowych) dla  projektu „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”
nr RPWP.09.02.01-30-0091/17”
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lwówek
Ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek
REGON: 631258879
NIP: 788-191-67-47
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych w ilości 2 szt.
2. Tablice wykonane zostaną zgodnie z:
- Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronach internetowych:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ .
- Zasadami promowania projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej dostępnymi
na stronach internetowych: http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
- treścią przekazaną przez zamawiającego.
3. Minimalny format tablic 80 x 120 cm.
4. Tablice wolnostojące na stalowym stelażu
5. Tablice wykonane z trwałego materiału (np. blacha ocynk lub aluminiowa płyta kompozytowa)
6. Projekt tablic zostanie przesłany w formie elektronicznej do akceptacji do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek. Zamawiający zastrzega sobie prawo kilkukrotnej korekty projektu.
7. Montaż tablic na stelażach trwale związanych z podłożem, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Konstrukcja musi zapewniać usztywnienie tablicy, uniemożliwiając falowanie blachy. Dolna krawędź tablicy powinna się znajdować na wysokości między 120 a 150 cm od poziomu gruntu.
8. Nadruk kolorowy w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm (graffiti), druk twardym solwentem o rozdzielczości min. 360 dpi.
9. Tablica powinna być wykonana z materiału zapewniającego trwałość przynajmniej przez 7 lat.
10. Termin i miejsce montażu zostanie uzgodniony z zamawiającym.
11. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na tablicę wraz ze stelażem.
 
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 29 listopada  2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Miejscowość: Lwówek, Lwówek.
 
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym w terminie do dnia 12.11.2019 r., do godziny 15.00, w formie papierowej lub elektronicznej:
a.  Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, Sekretariat – parter budynku.
b. Elektronicznie na adres e-mail:
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
V. OCENA OFERT
Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena – 100%
Porównanie cen nastąpi na podstawie cen brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym.
           
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Lwówek www.lwowek.com.pl informację o wyborze Wykonawcy.
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Krzysztof Pacholak nr tel.: 61 44 17 606
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
Załączniki:
  1. Załącznik nr 1_formularz ofertowy,
  2. Załącznik nr 2_ wzór umowy,
  3. Załącznik nr 3_ wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Pacholak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-04 09:03:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-04 09:08:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04 09:08:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
807 raz(y)