ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/25/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
III/24/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/23/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/22/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lwówek na lata 2019 – 2024.
Nr aktu prawnego
III/21/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w gminie Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/20/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/19/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
II/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
II/17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
II/16/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji