ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2005-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały nr XXV/179/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 lutego 2005r dotyczącej przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
XXVIII / 200 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2005-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVIII / 203 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie zadania „Wymiana okien w Przedszkolu w Lwówku i Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu”
Nr aktu prawnego
XXX / 215 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie i zrefundowanie realizacji inwestycji infrastruktury technicznej i drogowej remontu dróg
Nr aktu prawnego
XXX / 217 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXX / 218 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXX / 220 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku, nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Parkowej w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXX / 221 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej dla poszerzenia drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
XXX / 223 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej we wsi Zębowo o nr ew. 491.
Nr aktu prawnego
XXX / 224 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Nr aktu prawnego
XXX / 225 / 2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji