ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1231
Data podjęcia
2005-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lwówku nr XX/131/04 z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lwówku, ul. Nowotomyska.
Nr aktu prawnego
XXV / 177 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1232
Data podjęcia
2005-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXV / 176 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1233
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: miesięcznych diet dla sołtysów-organów wykonawczych sołectw
Nr aktu prawnego
XXXIII / 240 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1234
Data podjęcia
2005-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XXVI / 188 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1235
Data podjęcia
2005-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XXVI / 189 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1236
Data podjęcia
2005-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Pakosław”
Nr aktu prawnego
XXVII / 195 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1237
Data podjęcia
2005-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały nr XXV/179/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 lutego 2005r dotyczącej przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
XXVIII / 200 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1238
Data podjęcia
2005-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVIII / 203 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1239
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie zadania „Wymiana okien w Przedszkolu w Lwówku i Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu”
Nr aktu prawnego
XXX / 215 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1240
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie i zrefundowanie realizacji inwestycji infrastruktury technicznej i drogowej remontu dróg
Nr aktu prawnego
XXX / 217 / 2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji