ˆ

Organizacja urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-15 10:05:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
Parter
hol.     Stanowisko pracy ds. kadr, biuro obsługi interesanta.
Nr 2.   Stanowisko pracy d/s. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Nr 3.   Burmistrz Miasta i Gminy.
Nr 4.   Sekretarz Gminy.
Nr 5.   Sekretariat.
Nr 6.   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
          Stanowisko pracy d/s. działalności gospodarczej.
Nr 7.   Księgowość podatkowa. / Wymiar podatków i opłat.


I Piętro
Nr 8.   Stanowisko pracy d/s. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ładu
          i porządku publicznego.
Nr 9.   Sala narad. / Sala ślubów.
Nr 10. Inwestycje Komunalne i Budownicto. / Zamówień Publicznych (Przetargi).
Nr 11. Informatyk.
Nr 12. Rolnictwo, leśnictwo, gospodarka gruntami. / Planowanie Prestrzenne
          i Ochrona Środowiska.
Nr 13. Stanowisko pracy d/s. ochrony p.poż., dowozów i współpracy z samorządami.
          Radca prawny (środa).
Nr 14. Skarbnik Gminy.
Nr 15. Księgowość budżetowa. / Stanowisko pracy d/s płac.
Nr 16. Biuro Rady Miejskiej. / Przewodniczący Rady Miejskiej.
          Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
 
II Piętro
Nr 17. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 
Budynek Szkoły Podstawowej w Lwówku
ul. Ratuszowa 9/5 - II Piętro
         Oświata / Stanowiska pracy d/s.:
         1) księgowości budżetowej w oświacie,
         2) księgowo-kadrowych w oświacie,
         3) płac szkół i przedszkoli,
         4) organizacyjnych oświaty.

 
« powrót do poprzedniej strony