ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o przedłużeniu wyd. dec. środowiskowej fotowoltaika Chmielinko sygn. RG.6220.26.2020.PŁ

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-30 12:11:24 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 30 kwietnia 2021 r.
RG.6220.26.2020.PŁ
 
 
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 07.12.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 11.12.2020 r.) Pani Igi Kwiatkowskiej będącej pełnomocnikiem Alseva Innowacje S.A., ul. Salwatorska 14, 30 – 109 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych CHMIELINKO (2 x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowana w całości w miejscowości Chmielinko, gmina Lwówek”, które będzie realizowane na terenie działki o nr ewid. 58/6 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie,
 
zawiadamia strony postępowania
 
że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia oraz ze względu na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu co do potrzeby lub braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
 
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postepowania zgodnie z art. 10 kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek w godz. urzędowania tj. pon. 8:00 – 16:00 wt – pt 7:30 – 15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- nr tel. 61 44 14 024 wew. 34
 
Zgodnie z art. 49 kpa – zawiadomienie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz sołectwa Chmielinko. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data publicznego ogłoszenia: 30.04.2021 r.
 
Zgodnie z art. 37 § 1kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Łodyga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-30 12:09:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-30 12:11:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30 12:11:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony