ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji RG.6220.31.2019.KK

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-19 08:35:29 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                               Lwówek, dnia 19 lutego 2021 r.
RG.6220.31.2019.KK
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. J.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalą ustawą kpa, w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247),
 
z a w i a d a m i a m,
 
strony postepowania, że w dniach 11 i 12 lutego 2021 roku do tut. Urzędu wpłynęły 3 (trzy) odwołania stron postępowania od ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa w miejscowości Krzywy Las, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 8/2 w miejscowości Krzywy Las, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
Wobec otrzymanych odwołań, akta sprawy przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w celu ich rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia, którego termin wyznacza się na dzień:19 lutego 2021 r.  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz miejscu inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwa Krzywy Las, gm. Lwówek.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-19 08:35:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-19 08:35:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19 08:35:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony