ˆ

Zebrania wiejskie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Zębowo

Informacja ogłoszona dnia 2015-02-13 15:03:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

z dnia 12 lutego 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Zębowo

 

na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 16 załącznika do uchwały Nr XI/51/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw gminy Lwówek (Dz.Urz.Woj. Wielk. 2011.243.3872)

 

 

zarządzam co następuje

 

 

§ 1

 

Zarządzam wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zębowo.

 

§ 2

 

Zebranie Wiejskie zwołuje na dzień 23.02.2015 roku na godzinę 19,00. Zebranie Wiejskie odbędzie się  w Sali Wiejskiej w Zębowie.

 

§ 3

 

Proponuje się następujący porządek Zebrań Wiejskich.

 

1. Otwarcie zebrania wiejskiego

2. Stwierdzenie quorum.

3. Sprawozdanie Sołtysa z mijającej kadencji.

4. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

5. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej;

a) odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w Statucie Sołectwa,

b) zgłaszanie kandydatur na Sołtysa

c) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania,

d) zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej,

e) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania.

8. Wolne głosy i wnioski.

 

§ 4

 

Ustala się treść obwieszczenia o zwołaniu  Zebrania Wiejskiego dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Zębowo – treść obwieszczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 

§ 5

 

Obwieszczenie o zwołaniu zebrania podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectwa i w miejscach zwyczajowo przyjętych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek wraz z załącznikiem

 

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lwówek, został ogłoszony harmonogram zebrań wiejskich stanowiący załącznik nr 1 do w/w zarządzenia. Zarządzeniem nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, ogłoszono zmianę harmonogramu zebrań wiejskich. Zgodnie z powyższym harmonogramem zebranie wiejskie Sołectwa Zębowo zwołano na dzień 11 lutego 2015 roku na godzinę 19,00. W tym terminie na zebranie przybyło 89 mieszkańców sołectwa Zębowo, o czym świadczy lista obecności. Z braku chętnych do kandydowania na funkcję sołtysa,  Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek postanowił przerwać wybory wyznaczając nowy termin zebrania wiejskiego. Na pełniącego funkcję sołtysa, zgodnie z § 22 ust. 5 Statutu Sołectwa Zębowo, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek wyznaczył dotychczasowego Sołtysa do czasu powołania nowych władz Sołectwa Zębowo.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Antoni Kraszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-13 15:03:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-13 15:03:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-13 15:03:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony