ˆ

Zebrania wiejskie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH I PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Akapit nr 1 - brak tytułu

L.p.

Sołectwo

Data zebrania

Miejsce zebrania

Godzina zebrania

Osoba obsługująca

1.

Brody

21.09.2015r.

Saka

18.00

Skubiszyńska Anna

2.

Bródki

28.09.2015r.

Sala Wiejska

19.00

Skręta Aldona

3.

Chmielinko

07.09.2015r.

Sala Wiejska

19.00

Zambrzycka Halina

4.

Grońsko

08.09.2015r.

Sala Wiejska

19.00

Kraszewski Antoni

5.

Józefowo

17.09.2015r.

Salka Wiejska

19.00

Kraszewski Antoni

6.

Komorowo

11.09.2015r.

Salka Wiejska

18.00

Gałganek Daniel

7.

Komorowice

10.09.2015r.

Salka Wiejska

19.00

Gałganek Daniel

8.

Konin

21.09.2015r.

Salka Wiejska

19.00

Pacholak Krzysztof

9.

Krzywy Las

15.09.2015r.

Sala Wiejska

19.00

Kraszewski Antoni

10.

Linie

14.09.2015r.

Sala Wiejska

19.00

Kulus Weronika

11.

Lipka Wielka

22.09.2015r.

Salka Wiejska

19.00

Pacholak Krzysztof

12.

Pakosław

24.09.2015r.

Szkoła Podstawowa

19.00

Nowakowska Anna

13.

Pawłówek

25.09.2015r.

Salka Wiejska

19.00

Kulus Jan

14.

Posadowo

14.09.2015r.

Szkoła Podstawowa

18.00

Kulus Jan

15.

Władysławowo

18.09.2015r.

Salka Wiejska

20.00

Kraszewski Antoni

16.

Wymyślanka

04.09.2015r.

Salka Wiejska

19.00

Kraszewski Antoni

17.

Zębowo

16.09.2015r.

Sala Wiejska

19.00

Kulus Weronika

Puk Estera

18.

Zgierzynka

15.09.2015r.

Sala Wiejska

17.00

Kulus Jan

19.

Zygmuntowo

23.09.2015r.

Zygmuntowo 4

19.00

Kraszewski Antoni

Nawigacja między stronami listy informacji