ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja ogłoszona dnia 2011-12-08 21:56:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

 

                                                                           Lwówek, dnia 06 grudnia 2011 r.

RG.6220.07.03.2011.KK

 

 

Postanowienie 

w sprawie zawieszenia postępowania o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

  postanawiam

 

zawiesić postępowanie z wniosku  Firmy Handlowo - Usługowej „ALKOM” mgr inż. Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z dnia 16 września 2011 r. (data otrzymania 30.09.2011 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia dotyczącego instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów oraz punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu na działce o nr ewid. 42/1, obręb Józefowo do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 16 września 2011 r. Firma Handlowo – Usługowa „ALKOM” mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61 – 249 Poznań,  zwróciła się o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w przedsięwzięcia. Z uwagi na to iż, niniejsze przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80, 81 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być konieczne. W związku z powyższym tut. Organ  pismem z dnia 24.10.2011r. znak: RG.6220.07.02.2011.KK wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W odpowiedzi na powyższe pismo, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem z dnia 08.11.2011 r. znak: WOO-III.4240.255.2011.NB oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu opinią sanitarną znak: ON.NS-72/            1-14(4)/11 z dnia 30.11.2011 r. wyrazili opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, określając tym samym zakres raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, tut. Organ stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na postanowienie stronom nie służy zażalenie.

 

 

 

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                     Lwówek

                                                                               /-/ Piotr Długosz

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-08 21:55:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-08 21:56:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-12 14:19:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony