ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja ogłoszona dnia 2011-10-24 11:06:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                  Lwówek, dnia 24 października 2011 r.

RG.6220.07.01.2011.KK

Zawiadomienie

                                               o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zawiązku z art. 33 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 24 października 2011 r. na wniosek Firma Handlowo – Usługowa „ALKOM” Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zakwalifikowanego zgodnie z § 3 ust.1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 231, poz. 1397) jako instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47 z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów oraz przedsięwzięcia dotyczącego punktu do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia: działka o nr ewid. 42/1, położona w obrębie wsi Józefowo, gm. Lwówek.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. strony postepowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją, ustosunkować się co do ich treści i wnieść ewentualne zastrzeżenia, przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek,  ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. I, pok. nr 12 w godzinach urzędowania:

                                               Poniedziałek                 800 – 1600

                                               Wtorek – piątek             730 – 1530

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Lwówek

/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-24 11:06:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-24 11:06:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-12 14:21:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony