ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w sprawie nieruchomości - lokalu mieszkaniowego w Liniu, przeznaczonego do wynajmu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-10 14:15:05 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 506 ze zm.), uchwały Nr XV/86/2011 z 26 października 2011r. o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lwówek, ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu:
Lp.
Adres lokalu
Powierzchnia lokalu i
liczba pokoi
Obowiązujący czynsz w zł/m-c
Przeznaczenie lokalu
Termin przyjmowania wniosków
1.
Linie 20/3
12m 2  1 pokój
  1.  
Lokal mieszkalny
 1 Października 2019 r.
 
 
Wykaz zostaje umieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku ul. Pniewska 58 oraz
na stronie www.bip.lwowek.com.pl, na okres 14 dni, tj. od dnia 10 września 2019 r. do 24 września 2019 r.
 
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz
 
« powrót do poprzedniej strony