ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 14 lipca 2017r.- decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Rewitalizacja Rynku w Lwówku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-07-14 10:21:34 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 14 lipca 2017r.
 
 
     Na podstawie art. 61 i art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej,  że  Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek w dniu 14 lipca 2017 r. wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Rewitalizacja Rynku w Lwówku na terenie działek o nr ewid. 313, 314,  257, 293, 245, 365/2, 404, 338, 419 położonej w obrębie miejscowości Lwówek, gmina Lwówek.
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, iż stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia do Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek, pokój nr 12 w godzinach: poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz wtorki – piątki od 7.30 do 15.30. Ponadto stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
 
BURMISTRZ MIASTA i GMINY
Lwówek
/-/ Piotr Długosz
« powrót do poprzedniej strony