ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Nowotomyskiej i Kasztanowej w Lwówku

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-07 09:05:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

 

Lwówek, dnia 7 maja 2013 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek

ul. Ratuszowa 2

64-310 Lwówek

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Nowotomyskiej i Kasztanowej w Lwówku

 

 

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII /147/ 2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Nowotomyskiej i Kasztanowej w Lwówku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 maja 2013 r. do 6 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64‑310 Lwówek. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury przy Alei Emilii Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek 3 czerwca 2013 r. o godzinie 12:00. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w pon. 8:00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

 

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64‑310 Lwówek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.

 

      Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64‑310 Lwówek, e‑mail:

<e-mail>

, w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.

 

      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-07 09:05:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-07 09:05:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-07 09:05:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony