ˆ

Oferty pracy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: Podinspektora ds. infrastruktury drogowej

Informacja ogłoszona dnia 2011-10-10 14:38:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy:
Podinspektor ds. infrastruktury drogowej w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek
1.   Wymagania niezbędne:
1)   Kandydat jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
2)   Posiada wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej I stopnia (tytuł inżyniera).
3)   Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
4)   Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5)   Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (wymagane złożenie oświadczenia o niekaralności)
6)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7)   Posiada znajomość: przepisów i zagadnień związanych z prowadzeniem inwestycji drogowych oraz utrzymaniem i ewidencjonowaniem dróg, (co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie)
 
2.   Wymagania dodatkowe:
      jest samodzielny, operatywny, rzetelny. Obsługuje podstawowe programy komputerowe. Posiada prawo jazdy. Potrafi współpracować w zespole.
 
3.   Preferencje:
znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych,
 
4.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
      do obowiązków pracownika na w/w stanowisku będzie należało:
1)     prowadzenie inwestycji drogowych na terenie Miasta i Gminy Lwówek;
2)     bieżące utrzymanie dróg gminnych;
3)     prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynieryjnych położonych w pasie dróg gminnych.
 
5.   Wymagane dokumenty:
a)     wypełniony kwestionariusz osobowy,
b)    życiorys (CV),
c)     dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
d)    świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
e)     list motywacyjny,
f)     oświadczenie o niekaralności.
          
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. infrastruktury drogowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku”w terminie do dnia 21 października 2011 r.
            Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych nadesłanych drogą elektroniczną.
            Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.lwowek.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.
             Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Piechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Piechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-10 14:38:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-10 14:38:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-02 08:20:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony