ˆ

Oferty pracy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LWÓWKU OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-28 08:09:05 przez Robert Pędziwiatr, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LWÓWKU
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy:
Główny księgowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku
 
 
1. Wymagania niezbędne:
1) Kandydat jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.).
2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3) Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (wymagane złożenie oświadczenia o niekaralności)
4) Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
5) Spełnia jeden z poniższych warunków:
 
            a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości:
            b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
            c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera, podstawowych aplikacji i programów do obsługi księgowej jednostki budżetowej;
b) ogólna znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
c) umiejętność współpracy, komunikatywność.
 
3. Preferencje:
a) dyspozycyjność
b) osoby mieszkające na terenie miasta i gminy Lwówek.
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości ZGM-u;
b) prowadzenie rozliczeń ZUS dla ZGM-u,
c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki;
d) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
e) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ośrodka;
f) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie w/w zadań.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy,
b) życiorys (CV),
c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
d) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
e) list motywacyjny,
f) oświadczenie o niekaralności.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku, ul. Pniewska 58, 64-310 Lwówek, do dnia 12 grudnia 2017 r., w godzinach od 7.00 do 15.00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego ZGM”.

Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych nadesłanych pocztą oraz drogą elektroniczną.
    Aplikacje, które wpłyną do ZGM-u po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( http://www.bip.lwowek.com.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).
 
    Szczegółowych informacji udziela Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku – tel. 697-563-147.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kozłowski Marcin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-28 08:09:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-28 08:09:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-30 14:54:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony