ˆ

Oferty pracy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku ogłasza nabór na wolne stanowisko : referent Forma zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-07 23:05:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
   Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lwówku ogłasza nabór na wolne  stanowisko : referent
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat
Zatrudnienie: od 1.01.2017 r.
 
1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)   obywatelstwo polskie,
b)   wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
c)   co najmniej 2 letni staż pracy, preferowany w JST,
d)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów KPA, z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
b)  dobra znajomość stosowanych procedur administracyjnych,
c)  dyspozycyjność, komunikatywność,
d)  odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
e) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Office,

3. Zadania wykonywane na stanowisku.

a)   udzielanie merytorycznie kompetentnych informacji z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
b)   przyjmowanie i kompletowanie wniosków na świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
c)   ustalanie i weryfikowanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
d)   prowadzenie postępowania i dokumentacji  w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
e)   opracowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f)   prowadzenie ewidencji osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
g)   wystawianie zaświadczeń,
h)   przygotowywanie list wypłat w formie tradycyjnej i elektronicznej,
i)   kompletowanie i przekazywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz innych organów,
j)   sporządzanie informacji i sprawozdań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i świadczeniem wychowawczym,
k)   współpraca z innymi instytucjami,


4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1.      Miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Pniewska 56.
2.      Wymiar czasu pracy: 1 etat.
3.      Praca w godzinach od 7:00-15:00.
4.      Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1786 oraz Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku.
5.      Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
6.      Kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami, instytucjami.
 
5. Wymagane dokumenty:

a)  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
b)   list motywacyjny,
c)   kwestionariusz osobowy,
d)   oświadczenie o niekaralności,
e)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)    kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
h)   oświadczenie zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135  ze zm.)

6. Sposób i termin składania ofert :
 
1)  Wszystkie dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 21 grudnia  2016 r. do godz. 15:00 u Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku z dopiskiem „Oferta na stanowisko referenta”.
2) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Biuletynie Informacji Publicznej.
 
7. Inne informacje :
 
1) wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2015 , poz.2131 z z późn. zm.),
2) proces naboru przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku.
3) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4) Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście.
5) Telefon kontaktowy: 61/ 44 14 552 – Kierownik MGOPS
 
                                                                                                   Alicja Zając
                                                                    Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka
                                                                          Pomocy Społecznej w Lwówku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zając Alicja
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-07 23:05:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-07 23:05:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-10 13:48:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony