ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje dla mieszkańców

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie, wyłożenie, mpzp Lwówek, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 955/13, obręb Lwówek

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-16 08:53:58 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 16 maja 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXXVIII/214/2021 z dnia 28 października 2021 r.
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 955/13, obręb Lwówek, gm. Lwówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 maja 2023 r. do  15 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek, p. II pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl w zakładce Planowanie przestrzenne. Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 14.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, sala nr 9  piętro II.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu może wnieść uwagi.
 
Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej: w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres ">'); // --> urza lub platformy ePUAP na adres /UMiGLwowek/skrytka (opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2023 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania  na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek lub email: ">'); // --> urza w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 3 lipca 2023 r.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-16 08:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-16 08:53:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-24 17:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony